Search results for Droogte

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

Met een diepe beworteling is het gewas droogtetolerant terwijl de smakelijkheid en pensprikkelende werking het rantsoen verbeteren. De relatief slechte bodembedekking na maaien kan opgevangen worden door luzerne te mengen met Engels raaigras of witte klaver.

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

De voor de Noorderkempen kenmerkende zandgronden zijn gemakkelijk te bewerken maar sterk droogtegevoelig. Een groot deel van het areaal wordt dan ook beregend. Jan is steeds op zoek naar manieren om bij nieuwe investeringen het economische en het ecologische aan elkaar te koppelen.

rundveeloket.be

Ruwvoer 2018: Laat de maïskuil geen graskuil worden

De aanhoudende droogte heeft de ruwvoerproductie op veel bedrijven getekend. Een tekort aan ingekuild gras of maïs en een ondermaatse kwaliteit van de maïskuil maakt het uittekenen van een gebalanceerd rantsoen moeilijk. De beschikbare hoeveelheden ruwvoer goed inschatten is belangrijk om een planning te maken.

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

In droge jaren wanneer onrijpe eikels vaak vroeg afvallen door de droogtestress of na een zomerstorm, houdt dit een zeker risico in. Terug naar inhoudstafel Belang van oude koeien én oude rassen Een belangrijk aandachtspunt dat Kurt hierrond aanhaalt is een weldoordachte kuddesamenstelling. In een kudde is best een oudere koe aanwezig.

rundveeloket.be

Boor

Boorgebrek treedt op bij koude en droogte, bij een hoge pH en bij een overmatige kaliumbemesting. Boriumgebrek komt vaker voor op zandgronden. In de plant Boor is in de plant aanwezig in het groeipunt, de bloeiwijze, de bladeren en het floëem.

rundveeloket.be

Magnesium

Magnesiumgebrek komt regelmatig voor op lichte, zure gronden, vooral bij droogte. Hoge kali niveaus in de grond belemmeren de efficiëntie van magnesium en verminderen de opbrengst en kwaliteit. In gronden met hoge pH (> 7,4) kan een overmaat aan calcium de opname van magnesium belemmeren.

klimrekproject.be

Meedoen

We kunnen er bijna vanuit gaan dat jij als akkerbouwer gevolgen ondervond van lange droogteperiodes, hitte, of net extreme neerslag. Hoe ga je daarmee om? Kan je klimaatbewust aan landbouw doen en daar ook slimme economische keuzes in maken? Geef integraal mee vorm aan de klimaatscan voor akkerbouw door deze sectorbevraging in te vullen.

rundveeloket.be

Marktpraatje 3 mei 2019

Daar tegenover staat het late seizoen en slechte weersomstandigheden in de VSA en de blijvende dreiging van droogte in Europa gezien de watervoorraad in de diepere bodemlagen op een aantal plaatsen nog niet is aangevuld. Grote voorraden voertarwe in Europa houdenverderook neerwaartse druk op de krachtvoerprijzen.

pluimveeloket.be

Artikel_bestrijding_Campylobacter

Mogelijk is dit te wijten aan de droge zomer 2018 waarin de studie deels liep, aangezien Campylobacter gevoelig is voor droogte of aan de strikt toegepaste bioveiligheid op de bedrijven ten gevolge van een verhoogde waakzaamheid voor de ziekte van Newcastle.