Algemeen Besmette restaarde vrij krijgen van aardappelaaltjes en knolcyperus

16/02/2022

De Belgische aardappelverwerkende industrie is uitgegroeid tot de grootste exporteur van voorgebakken aardappelproducten ter wereld. Belgapom, de federatie van de aardappelhandel-en verwerkende bedrijven, speelt een belangrijke rol in de duurzame productie van aardappelen en aardappelproducten.

De laatste jaren is er een toenemende bezorgdheid over de verspreiding van aardappelcysteaaltjes, Globodera rostochiensis en G. pallida. Deze quarantainesoorten zijn belangrijke hinderpalen voor de aardappelproductie en worden passief verspreid, hoofdzakelijk via besmette grond die o.a. meekomt met geoogste aardappelknollen. Dit is ook een probleem voor aardappelen die uit andere landen worden ingevoerd, omwille van de Europese wetgeving inzake het vervoer van grond. De grond wordt bij de verwerker of verpakker verwijderd en moet zo worden afgevoerd dat nieuwe velden niet worden aangetast. Decontaminatie van de restaarde is daarom van het grootste belang. Belgapom deed hiervoor beroep op de expertise van ILVO.

De hele agrovoedingsketen moet samenwerken om te kunnen komen tot circulariteit. Het verwerken van restaarde was in dat kader een belangrijke missing link. Vanuit Belgapom zijn we dan ook blij dat we een stap dichter gekomen zijn bij een circulaire, duurzame en moderne verwerkingsketen.

Noémi Van Bogaert (Wetenschappelijk adviseur, Belgapom)
Cysts on a potato root
Aardappelcysten op een aardappelwortel

Het eerste project "Restaarde Circulair", gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (2018-2019), werd uitgevoerd bij ILVO en was een vlotte samenwerking met de partners van UGent, Flanders’ FOOD en De Bodemkundige Dienst van België.

We onderzochten de mogelijkheden om restaarde vrij te maken van nematoden. Verhitting van restaarde resulteerde in sterfte van quarantaine aardappelcysteaaltjes.

Nicole Viaene (Onderzoeker, ILVO)
Knolcyperus potato
Knolcyperus in een aardappelveld

Dit onderzoek wordt nu verder gezet in het COOCK-project, Restaarde Circulair II dat gefinancierd wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Dezelfde partners onderzoeken praktische mogelijkheden om de restaarde op aardappelknollen en wortelgroenten door verhitting vrij te maken van zowel aardappelcysteaaltjes als van knolcyperus (Cyperus esculentus), een zeer moeilijk uit te roeien onkruid. Verschillende technieken, zoals microgolftechniek, wervelbedopwarming en stoominjectie, worden onderzocht om de nodige verhittingscondities te realiseren voor het afdoden van aardappelcysten en knolcyperus. Indien de vereiste condities voor opwarming en dus afdoding van cysten en knolcyperus realiseerbaar blijken, zal de beste techniek gevalideerd worden door het bouwen van een pilootinstallatie bij een aardappelverwerkend bedrijf.

Wenst u ook samen te werken met het Living Lab Plant en Bodem?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij garanderen dat al uw vragen confidentieel zullen behandeld worden.