Algemeen Structurele samenwerking tussen ILVO en Pomona, een coöperatief boslandbouwbedrijf

07/04/2022

Eerlijke, lokale en seizoensgebonden voeding die rechtstreeks van het veld naar de consument gaat? Burgers die betrokken zijn bij hun eigen voedselproductie en kunnen mee beslissen en investeren in duurzame landbouw? Dat is het doel van Pomona , een coöperatief boslandbouwbedrijf dat is opgestart in het Waasland en waar landbouwers en burgers samenwerken.

Om “ecologisch herstellend” te worden en dus voeding te produceren terwijl de omgeving er beter van wordt, gebruiken ze bij Pomona verschillende landbouwstrategieën zoals de toepassing van agroforestry, voedselbossen en niet-kerende grondbewerking. Regelmatig wordt hierrond ook samengewerkt met ILVO dat al geruime tijd onderzoek voert rond deze teeltsystemen en onder meer bestudeert welke invloed er is op biodiversiteit en verschillende ecosysteemdiensten.

Binnen deze teeltsystemen staat het sluiten van kringlopen centraal, onder andere via een aangepast bodem- en nutriëntenbeheer.

Agroforestry
Fruitbomenrijen in een agroforestry systeem met akkerbouw

We willen geen kunstmest gebruiken en volledig circulair worden. Hiervoor is biomassa nodig, dieren kunnen ons daarbij helpen. We experimenteren ook met andere vormen van bemesting, zoals gefermenteerde compost (bokashi). Deze experimenten volgen we op met het ILVO in het project SoildiverAgro*.

Tim De Roeck - voorzitter Pomona Puur Natuur cvba**

Pomona wil niet alleen ecologisch herstellend zijn, maar zet ook in op economische duurzaamheid via een coöperatie tussen burgers en boeren. Beide partijen investeren in het bedrijf en nemen samen bedrijfseconomische beslissingen. Het is een economisch gesloten systeem, dat wil zeggen dat het bedrijf produceert voor de vennoten om zo de ketens zo kort mogelijk te houden. De consumenten participeren in het kapitaal van het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat het financiële risico van het opstarten van een boerderij niet enkel bij de landbouwer ligt.

Meer weten? Lees hier Bio Actief (p20-22). Wie graag ook een woordje uitleg hoort van Lieven Bauwens en Stéphanie De Caluwé, respectievelijk medebezieler en boerin van Pomona, kan het volgende filmpje bekijken:

*SoildiverAgro is een Europees H2020-project dat focust op het aanpassen van het bodembeheer om de biodiversiteit te verbeteren en zodoende te kunnen profiteren van een reeks ecosysteemdiensten. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan economische en sociale aspecten. ILVO treedt op als regionaal projectcoördinator en volgt o.a. 4 proefvelden op samen met de Vlaamse partners (Inagro, Pomona en PSKW).

** Pomona wil een groep van afzonderlijke boerderijen worden, waar elke boerderij een lokale gemeenschap dient. De eerste Pomona boerderij heet Pomona Puur Natuur cvba en ligt in Melsele. Pomona vzw overkoepelt alle boerderijen en ondersteunt deze, maar doet ook aan educatie en communicatie.

Wenst u ook samen te werken met het Living Lab Plant en Bodem?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij garanderen dat al uw vragen confidentieel zullen behandeld worden.