Zoekresultaten voor Klimaatverandering

Onderzoeksprojecten

ERA-Net Cofund Voedselsystemen en Klimaat

Centrale onderzoeksvraag/doelHet ERA-Net Cofund FOSC (Food Systems and Climate) wordt uitgevoerd in het kader van FACCE-JPI, het Europees Joint Programming Initiative dat focust op landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering, het Belmont Forum, en het ERA-Net Cofund LEAP-Agri.

Onderzoeksprojecten

Duurzaam beheer van bodemorganische stof om trade-off effecten tussen koolstofopslag en de productie van lachgas en methaan en nitraatverliezen te verminderen

SOMMIT doorloopt deze procedure voor de voornaamste Europese landbouwsystemen in verschillende Europese pedo-klimatologische zones.Relevantie/ValorisatieVanwege de klimaatverandering is er toenemende aandacht voor landbouwpraktijken die bijdragen aan koolstofvastlegging in de bodem om de stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer te reduceren.

Onderzoeksprojecten

Ontwikkeling van nieuwe technologieën voor een goedkope beoordeling van gewasopbrengst en -kwaliteitskenmerken van gewassen onder wijzigende klimaatsomstandigheden

We identificeren veerkrachtige cultivars en moleculaire merkers gekoppeld aan betere opbrengst- en voedingskwaliteitskenmerken binnen een klimaatveranderingscontext (waterstress, verhoogde temperatuur en CO2). Voor de kwaliteitsbeoordeling evalueren we, naast UAV-gebaseerde fenotypering in het veld, ook multispectrale en NIRs technologieën.

Activiteiten

KNOWLEDGE HUB WEBINAR: CHEMISCHE CONTAMINANTEN

In een tijd van milieubewustzijn, aangespoord door de mogelijkheid dat onze wereld wordt bedreigd door klimaatverandering, is het belangrijk om te onthouden dat er andere antropogene belastingen zijn die ook essentieel zijn voor de bescherming van het mariene en kustmilieu.