Search results for Droogte

Filter on:
Dossiers

Precisielandbouw

...worden in nuttige info – bv. over de onkruiddruk, opkomst van een ziekte, droogtestress. Dat gebeurt met de hulp van software, krachtige rekencomputers, algoritmes en artificiële intelligentie (A.I...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

...0 met 2,1°C gestegenDe periodes zonder regen worden steeds langer (periodes van droogte duren gemiddeld 6 dagen langer vergeleken met 1980) Neerslag wordt steeds heviger en langer (van gemiddeld 1...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...arte Klimgras project wordt wel onderzoek gedaan naar de omschakeling naar meer droogtetolerante grassen en de combinatie met grasklaver mengsels in het kader van een wijzigend klimaat. Wordt er oo...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 4

...oisel in de stal dan in een uitloop (kunnen niet goed tegen directe zonnestralen of droogte en bij <15 °C stopt de ontwikkeling). Wat houdt de Agroforestry subsidie precies in? De Agroforestry s...

pluimveeloket.be

Artikel_bestrijding_Campylobacter

...e droge zomer 2018 waarin de studie deels liep, aangezien Campylobacter gevoelig is voor droogte of aan de strikt toegepaste bioveiligheid op de bedrijven ten gevolge van een verhoogde waakzaamheid...

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

.... De voor de Noorderkempen kenmerkende zandgronden zijn gemakkelijk te bewerken maar sterk droogtegevoelig. Een groot deel van het areaal wordt dan ook beregend. Jan is steeds op zoek naar manieren...

klimrekproject.be

Meedoen

...omstandigheden. We kunnen er bijna vanuit gaan dat jij als akkerbouwer gevolgen ondervond van lange droogteperiodes, hitte, of net extreme neerslag. Hoe ga je daarmee om? Kan je klimaatbewust aan l...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...arte Klimgras project wordt wel onderzoek gedaan naar de omschakeling naar meer droogtetolerante grassen en de combinatie met grasklaver mengsels in het kader van een wijzigend klimaat. Wordt er oo...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 4

...oisel in de stal dan in een uitloop (kunnen niet goed tegen directe zonnestralen of droogte en bij <15 °C stopt de ontwikkeling). Wat houdt de Agroforestry subsidie precies in? De Agroforestry s...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...arte Klimgras project wordt wel onderzoek gedaan naar de omschakeling naar meer droogtetolerante grassen en de combinatie met grasklaver mengsels in het kader van een wijzigend klimaat. Wordt er oo...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 4

...oisel in de stal dan in een uitloop (kunnen niet goed tegen directe zonnestralen of droogte en bij <15 °C stopt de ontwikkeling). Wat houdt de Agroforestry subsidie precies in? De Agroforestry s...

rundveeloket.be

Voederbomen voor herkauwers

... droge jaren wanneer onrijpe eikels vaak vroeg afvallen door de droogtestress of na een zomerstorm, houdt dit een zeker risico in. Terug naar inhoudstafel Belang van oude koeien én oude rassen Een ...

rundveeloket.be

Boor

...vaak in een slechte korrelzetting, verspreid over de hele kolf. Boorgebrek treedt op bij koude en droogte, bij een hoge pH en bij een overmatige kaliumbemesting. Boriumgebrek komt vaker voor op zan...

rundveeloket.be

Magnesium

...t magnesium langzaam vrij. Magnesiumgebrek komt regelmatig voor op lichte, zure gronden, vooral bij droogte. Hoge kali niveaus in de grond belemmeren de efficiëntie van magnesium en verminderen de ...

rundveeloket.be

Marktpraatje 3 mei 2019

...het late seizoen en slechte weersomstandigheden in de VSA en de blijvende dreiging van droogte in Europa gezien de watervoorraad in de diepere bodemlagen op een aantal plaatsen nog niet is aangevul...

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

...aandachtsgebied (EAG) wint luzerne aan populariteit. Met een diepe beworteling is het gewas droogtetolerant terwijl de smakelijkheid en pensprikkelende werking het rantsoen verbeteren. De relatief ...

rundveeloket.be

Ruwvoer 2018: Laat de maïskuil geen graskuil worden

...ras op de weide vormt de samenstelling van het winterrantsoen een nieuwe uitdaging. De aanhoudende droogte heeft de ruwvoerproductie op veel bedrijven getekend. Een tekort aan ingekuild gras of maï...