Event Online masterclass: Hoe starten met niet-kerende grondbewerking?

Niet kerende grondbewerking

Waarom zou je starten met niet-kerende grondbewerking? Wat zijn de kosten en baten? Zowel financieel als in termen van ecosysteemdiensten?

In deze masterclass zullen we deze vragen bespreken met Frédéric Thomas, een Franse landbouwer en veel gevraagd expert in Conservation Agriculture en James Lee, een Engelse landbouwer die op zijn boerderij een systeem van 'strip-till' toepast.