Expertise

Het Living Lab Plant & Bodem bundelt expertise op gebied van bodem & substraat, plantengezondheid, plantenfysiologie, teelt, veredeling en biotechnologie.

Bodem

Duurzaam bodembeheer is een basisvoorwaarde voor duurzame gewasproductie en het leveren van ecosysteemdiensten.

Plantengezondheid

De gezondheid van planten wordt in grote mate bepaald door de aan- of afwezigheid van schadelijke organismen.

Plantenfysiologie

Plantengroei wordt gestuurd door de omgevingsfactoren zoals licht, temperatuur, CO2-concentratie en relatieve vochtigheid.

Veredeling veld

Meerwaardecreatie van gewassen met behulp van zowel klassieke als innovatieve veredelingstechnieken.

Biotechnologie

Een beter begrip van de onderliggende processen kan zowel de veredeling als de kennis over plantengezondheid stimuleren.

Tractor

Teeltoptimalisatie door middel van teeltechniek, teeltrotatie, gewas- en rassenkeuze kan leiden tot een hogere rendabiliteit.