Living Lab Plant & Bodem

Living Lab Plant & Bodem is het platform voor open innovatie en co-creatie om samenwerking tussen actoren uit de agrovoedingssector en de sierteelt te faciliteren en de kennis die bij alle partijen aanwezig is te gebruiken voor effectieve innovatie. We streven naar gerichte kennisdoorstroming op maat van eindgebruiker. Wij zijn uw partner in onderzoek.

Over Living Lab Plant & Bodem
Living Lab Plant

Innoveer mee!

Ons team van experten staat voor je klaar

Expertise

Bodem

Duurzaam bodembeheer is een basisvoorwaarde voor duurzame gewasproductie en het leveren van ecosysteemdiensten.

Plantengezondheid

De gezondheid van planten wordt in grote mate bepaald door de aan- of afwezigheid van schadelijke organismen.

Plantenfysiologie

Plantengroei wordt gestuurd door de omgevingsfactoren zoals licht, temperatuur, CO2-concentratie en relatieve vochtigheid.

Veredeling veld

Meerwaardecreatie van gewassen met behulp van zowel klassieke als innovatieve veredelingstechnieken.

Biotechnologie

Een beter begrip van de onderliggende processen kan zowel de veredeling als de kennis over plantengezondheid stimuleren.

Tractor

Teeltoptimalisatie door middel van teeltechniek, teeltrotatie, gewas- en rassenkeuze kan leiden tot een hogere rendabiliteit.