Bodem/Substraat

Duurzaam bodembeheer is een basisvoorwaarde voor duurzame gewasproductie en het leveren van ecosysteemdiensten.

Expertise

U kan o.a. beroep doen op onze expertise omtrent de thema's:

  • Bodembeheer
  • Teeltsubstraten
  • Composttechnologie
  • Bodemkwaliteit: bodemleven, bodemtextuur en voedingstoestand (bodemchemie)
  • Koolstof(opslag)

Infrastructuur

Om tegemoet te komen aan jullie noden, beschikken we bovendien over een moderne onderzoeksinfrastructuur:

  • > 200 ha proefvelden, waarvan +- 6 ha biologisch o.a. uitgerust voor meerjarige proeven bodembeheer
  • 50 ha biologische proefvelden in een agro-ecologisch proefplatform
  • > 15.000 m² proefserres
  • Composteringsite
  • Compost reactor

Analyses

Ons BELAC-geaccrediteerd labo voor analyses plant, bodem en substraat voert fysico-chemische analyses uit op plantenmateriaal, minerale bodems, potgrond en bodemverbeterende middelen. Hiervoor kan u rechtstreeks contact opnemen met het labo.

Planten en plantaardige producten, grond en water waarin de aanwezigheid wordt vermoed van plantschadelijk organismen zoals bacteriën, schimmels, virussen, nematoden, insecten en mijten, kunnen rechtstreeks voor analyse worden aangeboden bij ons ISO 17025 geaccrediteerd Diagnosecentrum voor Planten.

Composteren met ILVO


Organische reststromen van de ILVO-boerderij worden gecomposteerd. De vergunde compostsite is volledig uitgerust voor compostproeven (vloeistofdichte ondergrond met opvang van percolaatwater, compostkeerder, compostdoeken, meetapparatuur, etc.). Kwaliteit van uitgangsmaterialen en compost worden in het analyselabo voor plant, bodem en substraat geanalyseerd.

Innovatie begint bij u!

Heeft u een vraag, een idee of interesse in een samenwerking met Living Lab Plant & Bodem? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Op maat van uw vraag en confidentieel zoeken we samen naar oplossingen
.

Interessante links