Plantenfysiologie

Planten groeien als reactie op hun omgevingsfactoren zoals licht, temperatuur, CO2-concentratie en relatieve vochtigheid.

Expertise

U kan o.a. beroep doen op onze expertise omtrent de thema's:

 • Biotische en abiotische (droogte, vorst, kilte, hitte) stress en tolerante gewassen
 • Plantfysiologische processen en sturing ervan
 • Fenotypering op basis van beeldanalyse met behulp van diverse camera's (RGB, multispectraal, thermaal)
 • Dronetechnologie voor het opvolgen in de tijd van planten op het veld
 • Fotosynthesemetingen en chlorofylfluorescentie
 • Modellering van gewasgroei
 • Led-belichting en vertical farming
 • Energiegebruik (CO2 uitstoot) in de tuinbouw

Infrastructuur

Om tegemoet te komen aan jullie noden, beschikken we bovendien over een moderne onderzoeksinfrastructuur:

 • Proefvelden met droogtekappen of 'rainout shelters' voor onderzoek naar droogtestress bij planten
 • Ecofysiologische labo met gespecialiseerde meetapparatuur (o.a. fotosynthese, verdamping, waterpotentiaal, ...), geschikte software en datamining pipelines
 • Moleculair labo
 • Drones
 • Proefserres en groeikamers (o.a. met volledig stuurbare research led module)
Fotosynthesemetingen Drone thermale beelden Chlorophyll fluorescentiemetingen regenkappen

U kan bij ons terecht voor

Plantfysiologisch onderzoek in de brede zin van het woord: hoe reageert een plant op wijzigingen in de omgeving? Wijzigingen kunnen veroorzaakt worden door de klimaatsverandering, andere belichting, andere teeltomstandigheden, ... We kunnen u verder helpen met al uw vragen en dit voor een zeer ruime waaier aan teelten.

Innovatie begint bij u!

Heeft u een vraag, een idee of interesse in een samenwerking met Living Lab Plant & Bodem? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Op maat van uw vraag en confidentieel zoeken we samen naar oplossingen
.