Plantengezondheid

De gezondheid van planten wordt in grote mate bepaald door de aan- of afwezigheid van schadelijke organismen zoals bacteriën, schimmels, virussen, nematoden, insecten en mijten.

Expertise

U kan o.a. beroep doen op onze expertise omtrent:

 • Integrated Pest Management (IPM)
 • Plantpathogene organismen: bacteriën, schimmels, virussen, nematoden, insecten en mijten
 • Quarantaine (Q) en gereguleerde niet quanrantaine (RNQP) organismen
 • Bioassays (plant resistentie, inoculatie met verse pathogenen, kwantificatie biocontrole schimmels, faag bioasssay)
 • Fytosanitaire kwaliteitsbewaking
 • Moleculaire analyse-technieken zoals metabarcoding, WGS, PCR sequencing, qPCR, LAMP en ELISA
 • Bio-informatica pipelines

Infrastructuur

Om tegemoet te komen aan jullie noden, beschikken we bovendien over een moderne onderzoeksinfrastructuur:

 • Proefserres uitgerust voor proeven met ziektes en quarantaine organismen
 • Groeikamers
 • Inperking shelters
 • Gespecialiseerde apparatuur voor extractie van organismen uit grond en plantenmateriaal
 • Diverse microscopen voor identificatie van organismen
 • Moleculair labo
 • Een horizontaal Genomics Platform voor de studie van genomen

Analyses

Planten en plantaardige producten, grond en water waarin de aanwezigheid wordt vermoed van plantschadelijk organismen zoals bacteriën, schimmels, virussen, nematoden, insecten en mijten, kunnen rechtstreeks voor analyse worden aangeboden bij ons ISO 17025 geaccrediteerd Diagnosecentrum voor Planten.

Opvolgen van biocontrole schimmels in substraten

Het inmengen in het substraat van biocontrole organismen zoals Trichoderma wordt steeds meer gebruikt als alternatief voor klassieke behandelingen ter beheersing van wortelschimmels of wortelinsecten. Het opvolgen van deze schimmels in een complexe omgeving zoals in potgrond of op wortels vraagt echter om stamspecifieke detectietechnieken. ILVO combineerde zijn kennis en kunde rond zowel klassieke als moleculaire detectietechnologie om specifieke oplossingen te helpen vinden voor producenten van biocontrole organismen. In samenwerking met een firma werd een gericht PCR assay ontwikkeld voor één specifieke Trichoderma stam; deze stam kan nu in diverse teelten beter opgevolgd worden.

Trichoderma na uitplaten van een verdunningsreeks

Innovatie begint bij u!

Heeft u een vraag, een idee of interesse in een samenwerking met Living Lab Plant & Bodem? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Op maat van uw vraag en confidentieel zoeken we samen naar oplossingen
.