Algemeen Landbouwers overtuigd van de meerwaarde van kikkererwt in Vlaanderen

22/09/2023

De introductie van kikkererwten op Vlaamse akkers was tot voor kort niet zo eenvoudig. De nodige teeltinformatie ontbrak en er was geen kennis omtrent de meest geschikte rassen voor onze streken. Het project KIK-LOVE heeft de ambitie om hierin een grote sprong vooruit te maken ruimschoots waargemaakt.

ILVO en Inagro gingen in 2021, samen met twee pionierslandbouwers van start met dit onderzoeksproject. Er werd een lerend netwerk opgezet van geïnteresseerde landbouwers (zowel bio als gangbare teelt) om ervaringen uit te wisselen tijdens het teeltproces. Vooral het belang van onkruidbeheersing en hoe dit best kan aangepakt worden, bleek een belangrijk uit te werken aspect van de kikkererwtenteelt. We kregen verder ook meer inzicht in het gedrag van deze teelt in ons klimaat.

veldbezoek

De onderzoeksinstellingen hadden vooral een ondersteunende rol in het faciliteren van de interactie tussen de landbouwers. Daarnaast zetten zij ook veldproeven op waarbij verschillende rassen werden vergeleken en evalueerden ze vdiverse inoculumproducten. Het ras ‘Flamenco’ biedt voorlopig het meeste perspectief voor teelt in Vlaanderen omdat dit beter bestand is tegen natte bodems en lagere temperaturen.

Karel Dewaele van Dewaele bio stapte mee in dit project en is hier heel enthousiast over:

De teelt van kikkererwten is niet alleen beperkt tot de Mediterrane regio’s, maar heeft ook potentieel in Vlaanderen, zeker in context van de klimaatsverandering.

Karel Dewaele, bioboer (Dewaele bio)

Onder invloed van de Vlaamse Eiwitstrategie stimuleert de Vlaamse Overheid landbouwers om te zoeken hoe ze eiwitgewassen kunnen opnemen in hun teeltrotatie. Hierbij is er zeker aandacht voor nieuwe eiwitgewassen. Op termijn mogen we dan ook verwachten dat kikkererwten op grote schaal succesvol zullen geteeld worden in Vlaanderen, zowel in de gangbare als de biologische landbouw. Dit is zeker deels te danken aan alle inspanningen die zijn geleverd door de partners binnen KIK-LOVE, waardoor de teeltkennis bij de landbouwers sterk is toegenomen.

vlaamse kikkererwt

Om nog meer de focus te kunnen leggen op afzetmogelijkheden en de verwerking van de lokaal geteelde kikkererwt, ging in 2022 het project KIKET van start. Binnen KIK-LOVE ging voedingsbedrijf ‘La vie est belle’ al aan de slag met de kikkererwten uit het project. De telers leerden dat de kwaliteit van het materiaal van groot belang is voor de verdere verwerking. Samenwerking van de volledige keten is een goede zaak voor alle partijen.

Uiteraard zijn er ook nog heel wat vragen onbeantwoord gebleven. Verder onderzoek is zeker nodig. Naar aanleiding van de aanvraag van een nieuw project zijn we op zoek naar nieuwe landbouwers die van start willen gaan met deze teelt. De doelstelling is om naast onderzoek ook aandacht te hebben voor teeltadvies. Het reeds bestaande telersnetwerk kan zo uitgebreid worden met nog meer Vlaamse landbouwers. Interesse? Neem dan zeker contact met ons op.

Wenst u ook samen te werken met het Living Lab Plant en Bodem?

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij garanderen dat al uw vragen confidentieel zullen behandeld worden.