Teelt/Teeltsystemen

Teeltoptimalisatie door middel van teeltechniek, teeltrotatie, gewas- en rassenkeuze kan leiden tot een hogere rendabiliteit.

Expertise

U kan o.a. beroep doen op onze expertise omtrent de thema's:

 • Plantaardige productie van veld tot vork
 • Rassenonderzoek met focus op opbrengst, ziektetolerantie en kwaliteit
 • Teelttechniek: bemesting, zaaitechniek, gewasbescherming (onkruid-, ziekte, plaagbeheersing), gebruik van biostimulantia en biocontrole, oogsttechnologie
 • Agroforestry
 • Biologische en agro-ecologische teeltsystemen
 • Zaadtriage
 • Verkennen van nieuwe gewassen
 • Proefveldwerking algemeen

Infrastructuur

Om tegemoet te komen aan jullie noden, beschikken we bovendien over een moderne onderzoeksinfrastructuur:

 • > 200 ha proefvelden, waarvan +- 6 ha biologisch
 • 50 ha biologische proefvelden in een agro-ecologisch proefplatform
 • Proefvelden met droogtekappen of 'rainout shelters' voor onderzoek naar droogtestress bij planten
 • > 15.000 m² proefserres deels uitgerust voor proeven met quarantaine organismen
 • Up-to-date machinepark voor proefveldwerk (zaaimachines, mechanische onkruidbestrijding, oogstmachines)
 • Seed Pilot voor na-oogstbehandeling van zaden (drogen en triëren) inclusief een foodgrade lijn
 • Drones voor het opvolgen van planten op het veld
 • Laboratorium voor Zaadontleding voor bepaling van kiemkracht, duizendkorrelgewicht en gezondheid
 • Laboratoria uitgerust voor van veld tot vork kwaliteitsbepaling op plantaardige producten

Analyses

 • Ons BELAC-geaccrediteerd labo voor analyses plant, bodem en substraat voert fysico-chemische analyses uit op plantenmateriaal, minerale bodems, potgrond en bodemverbeterende middelen. Hiervoor kan u rechtstreeks contact opnemen met het labo.
 • Voor het analyseren van zaden (kiemkracht, duizendkorrelgewicht en gezondheid) kan u terecht bij het laboratorium voor zaadontleding.
 • Verder beschikt het ILVO over een analyseplatform meet@all waar biomassa in detail kan gekarakteriseerd worden naar bio-actieve componenten.
 • Ook voor de analyse van andere kwaliteitsparameters (verteerbaarheid, inulinegehalte, saponinegehalte, kleur, functionele parameters, ...) kan u bij ons terecht.

Innovatie begint bij u!

Heeft u een vraag, een idee of interesse in een samenwerking met Living Lab Plant & Bodem? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Op maat van uw vraag en confidentieel zoeken we samen naar oplossingen
.